Llojet sintetike të dyllit

Sintetike quhen llojet e dyllit të prodhuara artificialisht. Për to përdoren metoda të ndryshme dhe lëndë të para të ndryshme. Në përgjithësi kontrollimi i procesit të sintezës jep mundësi për një produkt përfundimtar me veti të caktuara.

Lloje kryesore sintetike të dyllit

Llojet kryesore sintetike të dyllit janë
poliolefinat dhe dylli Fischer-Tropsch.

Dylli poliolefin

Dylli në bazë të poliolefinave është dyllë i cili prodhohet nëpërmjet polimerizimit të etilenit (dyllit të polietilenit), i propilenit (dyllit të propilenit) dhe i monomerëve të tjerë. Llojet poliolefine të dyllit dallohen nga njëri tjetri për nga mënyra e prodhimit, lloji i polimerit, lloji i katalizatorit dhe reaktiviteti i dyllit të gatshëm.

Dylli Fischer–Tropsch

Dylli Fischer–Tropsch përfitohet nga gazi natyror brenda reaktorëve në temperaturë të lartë, kushte specifike dhe në praninë e katalizatorit.

Llojet sintetike të dyllit - aplikimet

Llojet sintetike të dyllit kanë një rol gjithnjë e më të madh në industri. Përdoren kryesisht në ngjitësit e nxehtë, përpunimin e plastmasës, për bojëra, në kozmetikë dhe për krema.

    Dërgo mesazh