Evricom - prodhues dhe furnizues i parafinës dhe përzierjeve të dyllit

Firma Evricom Ltd. është themeluar gjatë vitit 1993 në qytetin Stara Zagora të Bullgarisë. Veprimtaria jonë kryesore është përpunimi dhe prodhimi i llojeve të ndryshme të dyllit për përdorime të ndryshme dhe furnizimi i parafinës dhe dyllit.

Ne jemi lider në tregun bullgar për nga vëllimi i shitjeve të parafinës dhe përzierjeve të dyllit dhe jemi një nga firmat e mëdha në Ballkan në këtë sektor.

Фабрика Евриком 2
Фабрика Евриком 3
Zhvillohemi me sukses, ja cilat janë disa nga arsyet për këtë:
Фабрика Евриком

BAZA E PRODHIMIT - EVRICOM

Baza e prodhimit dhe magazinimit e firmës ndodhet në terren të vet prej 8044 m. katrorë, i cili ndodhet pranë platformës hekurudhore në Zonën Industriale të qytetit Stara Zagora. Sipërfaqja e ndërtuar, e cila përdoret për prodhim dhe për depo është prej 2960 metrash katrorë. Në të mund të mbahen njëkohësisht 800 tonë parafine të ngurtë dhe të lëngët dhe të prodhohen 18 tonë përzierjeje të dyllit për 24 orë.

Ofiçina e zhvillimit teknologjik me pajisje bashkëkohore laboratorike e kompanisë Evricom Ltd. përpunon lloje speciale të dyllit sipas përdorimit të tyre dhe sipas kërkesave konkrete të klientëve. Përdorimi i llojeve të posaçme të dyllit, të përpunuara sipas nevojave të klientëve shton prodhueshmërinë, pakëson vlerën dhe rrit cilësinë e produkteve të tyre.
Llojet speciale të dyllit mund të furnizohen në granula, në formën e pllakave, apo të lëngëta – për transportim me cisterna.

Pajisjet bashkëkohore laboratorike dhe ato të prodhimit, si dhe automatizimi i procesit të prodhimit vazhdimisht sigurojnë cilësi të lartë të produkteve tona.

    Dërgo mesazh