Dyllë Fischer-Tropsch – aplikimet

Dylli Fischer-Tropsch ka aplikim të gjerë në industri: në prodhimin e polimereve, ngjitësve të nxehtë, ngjyrave dhe koncentrateve me ngjyrë, asfaltit, PVC, bojërave shkrimi, shtresave dhe mjeteve lustruese, në industrinë e tekstilit.

Фишър-Тропш восък

Llojet dyllë Fischer-Tropsch, të cilin e ofrojmë

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Depërtimit, 0.1 mm
ЕFT8
85 – 90
Max 6
ЕFT80
90 – 95
Max 5
ЕFT108
108 – 112
Max 1

    Dërgo mesazh