Llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorim

Llojet e dyllit, të cilat prodhohen në rafineritë e naftës kanë parametra të përcaktuara teknike, të cilat shpesh nuk janë të përshtatshme për teknologjitë e prodhimit të produkteve të ndryshme.

Ofiçina e zhvillimit teknologjik me pajisje bashkëkohore laboratorike e kompanisë Evricom Ltd. përpunon llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorimi dhe sipas kërkesave konkrete të klientëve. Përdorimi i llojeve të posaçme të dyllit, të përpunuara sipas nevojave të klientëve shton prodhueshmërinë, pakëson vlerën dhe rrit cilësinë e produkteve të tyre.

Llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorimi mund të jenë të lëngëta për transportim me cisterna, në granula në qese me nga 25 kilogramë, ose në formën e pllakave në kuti prej kartoni me peshë 24-25 kg.

Специални восъци по приложение

    Dërgo mesazh