Llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorim

Llojet e dyllit, të cilat prodhohen në rafineritë e naftës kanë parametra të përcaktuara teknike, të cilat shpesh nuk janë të përshtatshme për teknologjitë e prodhimit të produkteve të ndryshme.

Ofiçina e zhvillimit teknologjik me pajisje bashkëkohore laboratorike e kompanisë Evricom Ltd. përpunon llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorimi dhe sipas kërkesave konkrete të klientëve. Përdorimi i llojeve të posaçme të dyllit, të përpunuara sipas nevojave të klientëve shton prodhueshmërinë, pakëson vlerën dhe rrit cilësinë e produkteve të tyre. Llojet speciale të dyllit varëshisht nga përdorimi mund të jenë të lëngëta për transportim me cisterna, në granula në qese me nga 25 kilogramë, ose në formën e pllakave në kuti prej kartoni me peshë 24-25 kg.

Në vitin 2021 “Evricom” përpunoi dhe zhvilloi përzierjet e dyllta YUCCA prej dyllrave tërësisht natyralë. Përdorimi i dyllit me origjinë bimore dhe shtazore si një alternativë e dyllit prej nafte është një hap drejt mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit të arsyeshëm të burimeve të tij. YUCCA kombinon dyllrat më të mirë bimorë dhe shtazorë, duke krijuar përzierje të dyllta cilësore dhe duke menduar për ndikimin në mjedis. Më shumë informacion rreth përzierjeve YUCCA mund të gjenden këtu.

Специални восъци по приложение

    Dërgo mesazh