Lloje të ndryshme të dyllit natyral

Lloje të ndryshme të dyllit natyral – përbërje

Natyrore quhen llojet e dyllit të cilat janë me prejardhje bimore apo shtazore. Dylli natyror më shpesh prodhohet gjatë përpunimit të vajrave bimore dhe shtazore nëpërmjet modifikimeve selektive.

Llojet natyrale të dyllit nga aspekti i përbërjes kimike janë përzierje alkoolesh, acidesh yndyrore dhe esteresh. Ato kanë origjina të ndryshme dhe në përgjithësi janë të ngurta, jo shumë të yndyrshme dhe janë më të brishta në krahasim me yndyrat. Në të njëjtë kohë tregojnë rezistencë ndaj lagështirës, oksidimit dhe dekompozimit mikrobiologjik.

Натурални восъци

Lloje kryesore të dyllit natyral

    Dërgo mesazh