Lloje të ndryshme të dyllit natyral

Lloje të ndryshme të dyllit natyral – përbërje

Natyrore quhen llojet e dyllit të cilat janë me prejardhje bimore apo shtazore. Dylli natyror më shpesh prodhohet gjatë përpunimit të vajrave bimore dhe shtazore nëpërmjet modifikimeve selektive.

Llojet natyrale të dyllit nga aspekti i përbërjes kimike janë përzierje alkoolesh, acidesh yndyrore dhe esteresh. Ato kanë origjina të ndryshme dhe në përgjithësi janë të ngurta, jo shumë të yndyrshme dhe janë më të brishta në krahasim me yndyrat. Në të njëjtë kohë tregojnë rezistencë ndaj lagështirës, oksidimit dhe dekompozimit mikrobiologjik.

Натурални восъци

PËRZIERJET E DYLLTA 100% NATYRALE YUCCA

Një drejtim i ri në veprimtarinë tonë është prodhimi i përzierjeve në bazë të  dyllrave natyralë. Këto përzierje me markën YUCCA i ndihmojnë klientët tanë që të prodhojnë produkte në përputhje me domosdoshmërinë për përdorimin e lëndëve të para ekologjike dhe  të rinovueshme.

Lloje kryesore të dyllit natyral

    Dërgo mesazh