Llojet e dyllit special për industrinë e kauçukut dhe gomave

  • ERWAX 201 - mbrojtje brenda kufijve termikë 25 - 45 °C;
  • ERWAX 211 - mbrojtje brenda kufijve termikë 15 - 25 °C;
  • ERWAX 221 - mbrojtje brenda kufijve termikë 0 - 45 °C;

Dyllit për industrinë e kauçukut ofrohet në formën e pllakave ose të granulave.

Каучукова промишленост

    Dërgo mesazh