Dylli mikrokristalor – aplikimet

Dylli mikrokristalor përdoret kryesisht për: shtresa mbrojtëse, në vreshtari, pemëtari, prodhimin e qirinjve, përpunimin e drurit, prodhimin e mallrave prej plastmase dhe kauçuku, prodhimin e ambalazheve për industrinë ushqimore, për derdhje të përpiktë, në kozmetikë etj.

Llojet dylli mikrokristalor, të cilin e ofrojmë

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Të naftës përmbajtja, %
Të naftës përmbajtja, %
ЕС2
76 – 82
1.5 – 2.5
20 – 25
ЕС3
76 – 80
1.5 – 2.5
30 – 35
ЕС31
78 – 82
2.0 – 3.0
30 – 35
ЕС32
62 – 66
0.5 – 1.5
15 – 19
ЕС34
75 – 80
1.0 – 2.0
16 – 22
ЕС36
74 – 78
2.0 – 3.0
30 – 35
ECP
65 – 66
2.5 – 3.5
24 – 26

    Dërgo mesazh