Dylli mikrokristalor – aplikimet

Dylli mikrokristalor përdoret kryesisht për: shtresa mbrojtëse, në vreshtari, pemëtari, prodhimin e qirinjve, përpunimin e drurit, prodhimin e mallrave prej plastmase dhe kauçuku, prodhimin e ambalazheve për industrinë ushqimore, për derdhje të përpiktë, në kozmetikë etj.

Llojet dylli mikrokristalor, të cilin e ofrojmë

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Depërtimit, 0.1 mm
Viskoziteti kinematik, mm²/s
Ngjyra sipas shkallës
EC2
76 - 82
20 - 25
6 - 8
ASTM 1 - 2
EC3
76 - 80
30 - 35
12 - 14
ASTM 1,5 – 2,5
EC31
78 - 82
30 - 35
12 - 14
Saybolt 20 - 25
EC32
62 - 66
15 - 19
5,4 – 6,5
Saybolt 20 - 30
EC34
75 - 80
16 - 22
15 - 18
ASTM 1,5 – 2,5
EC36
74 - 78
30 - 34
14 - 20
ASTM < 0,5
ECP
65 - 66
24 - 26
5 - 7
ASTM 1 - 2

    Dërgo mesazh