Dylli i kokosit – përparësitë

Dylli i kokosit – përparësitë: ngjyrë e këndshme natyrore, pa erë, ngjyrosja është e lehtë, nuk kërkon aditiva, djegie më e gjatë dhe më e pastër, mban një përqindje më të madhe të aromës dhe lëshon aromën në mënyrë të pandryshueshme.

Llojet e ndryshme të dyllit të kokosit shkrihen shpejtë dhe nuk kërkojnë ftohje para derdhjes në enët për qirinj – diçka që lehtëson dhe shkurton ciklin e prodhimit.

Dylli i kokosit – aplikimet

Dylli i kokosit përdoret kryesisht në industrinë e kozmetikës dhe për prodhimin e qirinjve.

    Dërgo mesazh