Certifikimi ISO 9001:2015

Angazhimi i plotë i Evricom Ltd. me cilësinë garanton se të gjitha produktet dhe sistemet vazhdimisht u përgjigjen parametrave të domosdoshme me anë të kontrollit të plotë të proceseve dhe certifikimit sipas standardit ISO 9001: 2015.

ИСО

Fushëveprimi i Sistemit të menaxhimit
të cilësisë së Evricom Ltd. -it

Prodhimi i përzierjeve të dyllit;
Prodhimi i përzierjeve të dyllit sipas kërkesave të RAL;
Tregtia me parafinë, dyllë mikrokristalor, stearinë dhe lëndë të tjera të para;
Prodhimi dhe tregtia me qirinj;

    Dërgo mesazh