Llojet e dyllit prej nafte

Llojet e dyllit prej nafte janë produkte gjysmë të distiluara apo tërësisht të distiluara, të përfituara nga procesi i përpunimit dhe distilimit të naftës bruto. Sipas strukturës së tyre ato ndahen në lloje makrokristalore (parafina) dhe lloje mikrokristalore (cerezina, petrolatumi etj).

Lloje kryesore të dyllit prej nafte

Llojet kryesore të dyllit të naftës janë dy:
parafina dhe dyllë mikrokristalor.

Parafina

Parafinat janë lloje dylli prej nafte, të cilat përbëhen pothuaj krejtësisht prej hidrokarbureve të ngopura të drejta dhe sasive të vogla prej hidrokarbureve të degëzuara. Ato formojnë kristale të mëdha, janë të ngurta, kanë shkëlqim dhe brishtësi, janë të tejdukshme apo të bardha. Dallojnë nga njëra-tjetra për nga për nga temperatura e shkrirjes dhe për nga përmbajtja e vajit.

Dylli mikrokristalor

Llojet mikrokristalore të dyllit janë ngjitëse, amorfe, të buta, të farkëtueshme, të patejdukshme dhe me temperaturë më të lartë të shkrirjes në krahasim me parafinat. Në përbërjen e tyre ka hidrokarbure të drejta dhe sasi të konsiderueshme të hidrokarbureve të degëzuara dhe ciklike.

Llojet e dyllit prej nafte - aplikimet

Përdorimet e llojeve të dyllit prej nafte janë të shumta për shkak të vetive të tyre të ndryshme: në përpunimin e drurit, për shtresa mbrojtëse, në prodhimin e qirinjve, produkteve prej kauçuku dhe plastmase, për ambalazhe për industrinë ushqimore, për derdhje të përpiktë, në kozmetikë, për solucione lubrifikuese, në vreshtari, pemëtari etj.

    Dërgo mesazh