Petrolatumi – përbërje

Për nga përbërja e tij petrolatumi është përzierje parafinash, cerezinash dhe vajrash që prodhohet në dy mënyra kryesore gjatë përpunimit të naftës në rafineritë. Mënyra e parë është prodhimi i petrolatumit me anë të deparafinimit me acid sulfurik të vajrave të mbetura. Mënyra e dytë është pastrimi selektiv me anë të tretësirave të zgjedhura, i cili përfshin disa etapa të përzierjes, ftohjes dhe centrifugimit, deri më marrjen e produktit përfundimtar.

Petrolatumi – aplikimet

Petrolatumi është lëndë e parë për prodhimin e dyllit mikrokristalor, përveç kësaj merr pjesë në përbërjen e shumë lubrifikuesve dhe në komponime për izolim elektrik. Ai përdoret gjithashtu për shtresa mbrojtëse, produkte prej plastmase dhe kauçuku, për derdhje të përpiktë etj.

Llojet petrolatumi, të cilin e ofrojmë

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Depërtimit, 0.1 mm
EC1
76 – 79
80 - 95

    Dërgo mesazh