Letër dhe paketim

Dylli dhe përzierjet dyllore për industrinë e letrës

Dylli dhe përzierjet dyllore përdoren gjerësisht në industrinë e letrës – për prodhimin e kartonit dhe letrës teknike, për ambalazh fleksibil për industrinë ushqimore, gota letre dhe enë për përdorim të njëhershëm e shumë të tjerë. Në sajë të tyre produktet prej letre bëhen të papërshkueshme nga uji, yndyrat dhe era e keqe, të shkëlqyeshme dhe me twist-effect.

Хартия и опаковки

Lloje të dylli dhe përzierjet dyllore për industrinë e letrës

    Dërgo mesazh