Parafinat – aplikimet

Llojet e dyllit prej parafine përdoren për: prodhimin e qirinjve, ruleve për industrinë e tekstilit, përpunimin e drurit, për shtresa mbrojtëse, produkte kauçuku dhe plastmase, ambalazhe për industrinë ushqimore, për derdhje të përpiktë, në kozmetikë etj.

Llojet parafina, të cilin e ofrojmë

Parafinat ndahen në parafina gjysmë të distiluara dhe parafina tërësisht të distiluara në varësi nga përmbajtja e vajit në to, si plotësisht të rafinuar e konsiderojmë parafinën me përmbajtje të vajit më pak se 0,5%.

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Të naftës përmbajtja, %
Depërtimit, 0.1 mm
Е1
53 – 58
2.0 – 3.0
30 – 35
Е4
53 – 55
0.5 – 0.8
18 – 20
Е55
58 - 60
0.5 – 1.0
10 – 12
Е57
55 - 57
1.0 – 1.5
30 – 36
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е6
57 – 59
0.2 – 0.5
12 – 14
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16

    Dërgo mesazh