Parafinat – aplikimet

Llojet e dyllit prej parafine përdoren për: prodhimin e qirinjve, ruleve për industrinë e tekstilit, përpunimin e drurit, për shtresa mbrojtëse, produkte kauçuku dhe plastmase, ambalazhe për industrinë ushqimore, për derdhje të përpiktë, në kozmetikë etj.

Llojet parafina, të cilin e ofrojmë

Parafinat ndahen në parafina gjysmë të distiluara dhe parafina tërësisht të distiluara në varësi nga përmbajtja e vajit në to, si plotësisht të rafinuar e konsiderojmë parafinën me përmbajtje të vajit më pak se 0,5%.

Produkt
Pikë e shkrirjes, °C
Të naftës përmbajtja, %
Depërtimit, 0.1 mm
Е23
52 - 56
0.3 - 0.5
12 - 16
Е51
48 - 52
0.3 - 0.5
20 - 26
Е52
58 - 60
0.5 – 1.0
18 -24
Е55
58 - 60
0.5 - 1.0
10 - 12
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е561
58 - 60
0.3 – 0.5
16 - 20
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16
E65
60 - 64
0.3 - 0.5
14 - 18

    Dërgo mesazh