Parafin – uygulamalar

Parafin waxları esasen mum yapımında, tekstil endüstrisi için silindirler üretiminde, ağaç işleme işlerinde, koruyucu kaplamalarda, kauçuk ve plastik ürünlerinde, gıda endüstrisi için ambalajlarda, hassas metal dökümünde, kozmetik mamullerinde vb. kullanilmaktadır.

Sunduğumuz parafin türleri

Yağ içeriğine bağlı olarak, parafinler yarı rafine edilmiş ve tamamen rafine olur. Yağ içeriği% 0,5’ten az olan parafinin tamamen rafine edildiği düşünülmektedir.

Ürün
Erime noktası, °C
Yağ orani, %
Penetrasyon, 0.1 mm
Е23
52 - 56
0.3 - 0.5
12 - 16
Е51
48 - 52
0.3 - 0.5
20 - 26
Е52
58 - 60
0.5 – 1.0
18 - 24
Е55
58 - 60
0.5 - 1.0
10 - 12
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е561
58 - 60
0.3 – 0.5
16 - 20
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16
E65
60 - 64
0.3 - 0.5
14 - 18

    Mesaj gönder