Doğal waxlar

Doğal waxlar – kompozisyon

Bitki veya hayvan kaynaklı vakslar doğal vakslar denilir. Doğal vakslar çoğunlukla bitkisel ve hayvansal yağların seçici modifikasyonlarla işlenmesiyle elde edilir.

Doğal waxlar, kimyasal bileşim bakımından alkoller, yağ asitleri ve esterlerin karışımlarıdır. Bunlar farklı kökenleri var, ancak genellikle katı, daha az yağlıdır, yağdan daha kırılgandır. Aynı zamanda nemliğe, oksidasyona ve mikrobiyolojik ayrışmasına karşı dirсençlidir.

Натурални восъци

Doğal vaks karışımları YUCCA

Doğal vaksların esasında vaks karışımlarının üretimi faaliyetlerimizde yeni bir yöndür.  YUCCA markalı bu karışımlar, müşterilerimizin üretim için çevre dostu ve yenilenebilir hammadde kullanma ihtiyacına uygun ürünler üretmelerine yardımcı olur.

Doğal waxlar - türler

    Mesaj gönder