Doğal waxlar

Doğal waxlar – kompozisyon

Bitki veya hayvan kaynaklı vakslar doğal vakslar denilir. Doğal vakslar çoğunlukla bitkisel ve hayvansal yağların seçici modifikasyonlarla işlenmesiyle elde edilir.

Doğal waxlar, kimyasal bileşim bakımından alkoller, yağ asitleri ve esterlerin karışımlarıdır. Bunlar farklı kökenleri var, ancak genellikle katı, daha az yağlıdır, yağdan daha kırılgandır. Aynı zamanda nemliğe, oksidasyona ve mikrobiyolojik ayrışmasına karşı dirсençlidir.

Натурални восъци

Doğal waxlar - türler

    Mesaj gönder