Petrol waxları

Petrol waxları, ham petrolün işlemesi ve rafine edilmesi sırasında elde edilen yarı rafine veya tamamen rafine edilmiş ürünlerdir. Yapısına göre makrokristalin waxları, (parafin) ve mikrokristalin waxları (seresin, petrolatum vb.) olarak ayrılmaktadır.

Petrol waxları - türler

İki ana petrol vaks türü vardır: parafinler
ve mikrokristalin vaksları.

Parafinler

Parafinler, neredeyse tamamen doymuş normal hidrokarbonları ve küçük miktarlarda dallanmış hidrokarbonları içeren petrol waxlarıdır. Büyük kristaller oluşturmaktadır, sert, parlak ve kırılgandır, saydam veya beyaz renkli olmaktadır. Erime sıcaklığına ve yağ içeriğine göre farklılık göstermektedirler.

Mikrokristalin waxları

Mikrokristalin waxları yapışkan, amorf, yumuşak ve opaktır, ve parafinlerden daha yüksek bir erime sıcaklığına sahiptir. Bileşimlerinde, normal hidrokarbonların yanı sıra, önemli miktarda dallı ve siklik hidrokarbonlar da içermektedirler.

Petrol waxları - uygulamalar

Çeşitli niteliklerinden dolayı petrol waxların uygulamaları sayısızdır: ağaç işleme işlerinde, koruyucu kaplamalarda, mum yapımında, kauçuk ve plastik ürünlerinde, gıda endüstrisi için ambalajlarda, hassas metal dökümünde, kozmetik mamullerinde, yağlayıcı maddelerde, bağcılık işlerinde ve meyve yetiştirilmesinde vb.

    Mesaj gönder