Нефтени восъци

Нефтени восъци се наричат полурафинираните или напълно рафинираните восъчни продукти, получени в процеса на преработка и рафиниране на суровия нефт. По своята структура се разделят на макрокристални восъци (парафин) и микрокристални восъци (церезин, петролатум и др.)

Основни видове нефтени восъци

Основните видове нефтени восъци, които предлагаме, са два: парaфини и микрокристални восъци.

Парафини

Парафините са нефтени восъци, които се състоят почти изцяло от наситени нормални въглеводороди и малки количества разклонени въглеводороди. Те формират едри кристали, твърди са, притежават блясък и чупливост, прозрачни или бели на цвят. Различават се по своята температура на топене, както и по съдържанието на масло.

Микрокристални восъци

Микрокристалните восъци от своя страна са лепливи, аморфни, меки, ковки, непрозрачни и с по-висока температура на топене от парафините. В състава си, освен нормални въглеводороди, съдържат и значително количество разклонени и циклични въглеводороди.

Нефтени восъци - приложения

Приложенията на нефтените восъци са многобройни, най-вече заради техните разнообразни качества: дървообработване, защитни покрития, производство на свещи, каучукови и пластмасови изделия, опаковки за хранително-вкусовата промишленост, прецизно леене, козметика, смазочни материали, лозарство, овощарство и др.

    Изпрати съобщение