Синтетични восъци

Синтетични се наричат изкуствено синтезираните восъци. Те се получават по различни методи и от различни изходни суровини. В общия случай, контролирането на процеса на синтез позволява краен продукт с определени свойства.

Видове синтетични восъци

Основните видове синтетичен восък са полиолефиновите восъци
и Фишър-Тропш восъците.

Полиолефинови восъци

Полиолефинови восъци са видове синтетични восъци, които се произвеждат чрез полимеризация на етилен (полиетиленов восък), пропилен (пропиленов восък) и други мономери. Полиолефиновите восъци се различават в зависимост от вида на производството, вид на полимера, вид на катализатора и реактивността на готовия восък.

Фишър-Тропш восъци

Фишър-Тропш восъци са тези, които се синтезират от природен газ в реактори при висока температура, специфични условия и в присъствие на катализатор.

Синтетични восъци - приложения

Синтетичните восъци имат все по-голяма индустриална роля. Основните приложения на синтетичните восъци включват горещи лепила, обработка на пластмаси, бои, козметика и мазила.

    Изпрати съобщение