Politica în domeniul calității

Politica companiei Evricom Ltd. în domeniul calității se bazează pe următoarele principii:

Consolidarea companiei ca lider în producția de amestecuri de ceară și furnizarea de parafină, cerezină, stearină și alte ceruri pe piața națională și pe cele internaționale;
Studierea și analiza continuă a cerințelor clienților, pentru a le satisface pe deplin și a extinde oportunitățile pieței și competitivitatea;
Respectarea cerințelor contractuale ale clienților, asigurarea calității superioare și conformitatea cu standardele în vigoare;
Rolul principal al conducerii în managementul calității și în managementul riscului;
Implementarea unei abordări bazate pe proces în planificarea, organizarea, controlul și analiza activităților;
Menținerea eficienței sistemului și îmbunătățirea continuă a acestuia prin verificări și analize periodice, luând în considerare opiniile și interesele părților interesate;
Asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea și îmbunătățirea sistemului de management al calității;
Implicarea personalului prin informare periodică asupra situației și prin explicarea liniilor directoare pentru dezvoltarea organizației;
Eforturi pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;
Calitatea înaltă a tuturor activităților noastre este o garanție a prosperității, a forței strategice și a creșterii;

Marca de calitate RAL

Ca producător de amestecuri de ceară cu calitate RAL, Evricom Ltd. respectă cu strictețe standardele Asociației Europene a calității materiilor prime pentru lumânări.
Pentru clienții noștri, marca de calitate RAL a amestecurilor noastre de ceară înseamnă următoarele:

Materii prime pure pentru lumânări, în conformitate cu standardul RAL;
În timpul arderii, lumânările produse din amestecurile noastre emit o cantitate minimă de funingine șI de fum;

    Trimite un mesaj