Laborator

Pentru a garanta o calitate constantă, anumite proprietăți, caracteristici și parametri ai amestecurilor de ceară, Laborator Evricom se bazează pe standardele ASTM:

ASTM D127 – temperatura de picurare a cerurilor;
ASTM D938 – temperatura de solidificare a cerurilor;
ASTM D721 – conținutul de ulei al cerii;
ASTM D1321 – penetrarea cerurilor cu acul;
ASTM D445 – vâscozitatea cinematică a cerii;
ASTM D3236 – viscozitatea dinamică a cerurilor;
ASTM D5442 – cromatografia gazoasă a cerurilor;
ASTM D1500 – culoarea cerii după scala ASTM;
ASTM D156 – culoarea cerii după scala Saybolt;

    Trimite un mesaj