Производство на свещи

Всяка технология за производство на свещи изисква използването на восъци с подходящи параметри. „Евриком“ ЕООД произвежда специални восъчни смеси, които отговорят на всички изисквания на методите за изработка на свещи. Специалните восъци съдържат всички необходими съставки и при използването им се увеличава производителността и се намалят производствените разходи.

Освен восъчни смеси за производството на свещи, „Евриком“ ЕООД произвежда високачествени свещи под марката „Light Club” или по дизайн на клиента на условията на „Private Label“ –  www.candles.evricom.bg

Производство на свещи32

Производство на свещи с подходящ восък - предимства:

  • Подобряване на качеството;
  • Увеличаване на производителността;
  • Оптимално горене на свещите;
  • Наситеност на цветовете;
  • Равномерно отделяне на аромат при горене;
  • Намаляване на брака от производство;
  • Възможни промени на техническите параметри съгласно изискванията на клиента;

Специалните восъци могат да бъдат в течен вид, във вид на гранули в опаковки по 25 кг или във вид на плочи в кашони по 24-25 кг.

Восъци за производство на свещи според технологията:
Пълнене, Пресоване, Екструдиране, Потапяне, Изтегляне,
Леене на декоративни свещи

    Изпрати съобщение