Видове восъчни смеси за лозарство и овощарство

„Евриком“ ЕООД предлага следните различни по състав и свойства восъци, предназначени за целите на лозарството и овощарството:

EGW131 – восък, който се използва непосредствено преди продажба и по време на съхранение на лозовия посадъчен материал;

 • Пластичен восък, който образува плътен слой, прилепва равномерно, без пукнатини;
 • Огранича щетите от развиването на гъбичката, причинител на сиво гниене, в топли помещения през зимата;
 • Осигурява сигурно съхранение до разсаждането на готовия продукт през пролетта;
лозарство и овощарство
Восъчни смеси за лозарство и овощарство

EGW141 – восък, който се използва за защита на лозите на полето и в разсадниците;

 • Възможно най-подходящи свойства на восъка – температура на топене и твърдост, които осигуряват защита на растениeто при ниски температури през нощта и високи температури през деня;
 • Пластичен восък, който образува плътен слой, прилепва равномерно, без пукнатини;
 • Восъкът не се напуква или чупи при излагане и пряко влияние на температурните разлики на открито;
 • Младата лоза е запечатана и защитена на полето, восъкът предпазва растението от прекомерна загуба на вода;
 • По-трудно разпространяване на болести и осигуряване на благоприятни условия за вкореняване и разпукване на новите пъпки;

EGW151 – восък за запечатване и защита на овощни дървета, чието предназначение е:

 • За обмазване на калема с цел предпазване на подложката от гниене и замърсяване;
 • Зa запечатване на изрязани клони след резитба за по-бързото възстановяване на дървото след интервенцията;
 • За запечатване на естествени рани по ствола и клоните образувани от влошени метеорологични условия, животни и други, независещи от дейността на човека фактори;
Лозарство и овощарство
Лозарство и овощарство

EGW231 – восък за рози, подходящ за резниците при тяхното разсаждане и съхранение;

 • Защитава младото растение от загуба на сокове и предпазва от влиянията на околната среда върху нараненото място;
 • Защитава младото растение от загуба на сокове и предпазва от влиянията на околната среда върху нараненото място;
 • Ограничава достъпа на въздух, влага, вредители и гъбички до уязвимите части на растението;

Антифрост свещи

„Евриком“ ЕООД произвежда антифрост свещи за защита от измръзване на овощни дръвчета и лозови насаждения. При горене свещите повишават температурата на въздуха, а отделеният при горене дим оформя защитно одеяло и пречи на загубата на топлина. Нашите свещи повишават температурата на въздуха с 4 -7 градуса в зависимост от използваното количество свещи и метеорологичните условия.

За постигане на ефективна защита препоръчителното количество антифрост свещи е между 200 и 500 броя за хектар площ според метеорологичните условия.

Антифрост свещите се правят от восъчна смес и се доставят в метални кутии с дръжка и капак. Нормалното време за изгаряне е между 12 и 14 часа за свещ с тегло 4,5 кг при спазване на инструкциите за употреба.

Антифрост свещи – видове

 • Антифрост свещ – от парафинова смес.
 • Зелена антифрост свещ – от растителна смес.
Лозарство и овощарство

  Изпрати съобщение