Восък от рапица – приложения

Восък от рапица успешно се използва за ароматни свещи и за свещи в съдове.

Видове восък от рапица, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Температура на топене,°С
Пенетрация, 0.1 мм
Рапичен восък за пълнене
50 – 56
75 – 85
Рапичен восък за леене
56 – 60
15 – 25

    Изпрати съобщение