Натурални восъци

Натурални восъци - състав

Натурални се наричат восъците, които са с растителен или животински произход. Натурални восъци най-често се получават при обработка на растителни и животински масла чрез селективни модификации.

По химичен състав натуралните восъци представляват смеси от алкохоли, мастни киселини и естери. Те са с различен произход, но като цяло са твърди и не толкова мазни, а в същото време са резистентни на влага, окисление и микробиологично разлагане.

Натурални восъци

100% НАТУРАЛНИ ВОСЪЧНИ СМЕСИ YUCCA

Ново направление в нашата дейност е производство на восъчни смеси на основата на натурални восъци. Тези смеси с марка YUCCA спомагат на нашите клиенти да произвеждат продукти, съобразени с необходимостта за употребата на екологични и възобновяеми суровини за производство.

Видове натурални восъци

    Изпрати съобщение