Фишър-Тропш восък – приложения

Фишър-Тропш восък намира широко индустриално приложение: при производството на полимери, горещи лепила, бои и цветни концентрати, асфалт, ПВЦ, мастила, покрития и полиращи средства, в текстилната промишленост.

Фишър-Тропш восък

Видове Фишър-Тропш восък, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Температура на топене,°С
Пенетрация, 0.1 мм
ЕFT8
85 – 90
Max 6
ЕFT80
90 – 95
Max 5
ЕFT108
108 – 112
Max 1

    Изпрати съобщение