Полиетиленов восък – приложения

Полиетиленови восъци намират приложение в редица индустрии: при производство на цветни концентрати, в каучуковата промишленост, при производство на горещи лепила, ПВЦ и кабели, като модификатори на нефтени восъци.

Видове полиетиленов восък, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Температура на топене,°С
Пенетрация, 0.1 мм
PW111
105 – 115
Max 6
OPW129
100 – 108
Max 6

    Изпрати съобщение