Видове RAL–сертифициран восък, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Съдържание на масло, %
Пенетрация 0.1 мм
E52-54
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
15 – 16
18 – 20
25 – 30
E54-56
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
14 – 15
16 - 18
30 – 35
E56-58
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
13 - 15
15 - 17
30-35
E58-60
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
11 - 12
13 - 15
25 - 30
E60-62
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
10 - 11
12 - 13
20 - 25
E62-64
Съдържание на масло, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
ПЕНЕТРАЦИЯ, 0.1 ММ
12 - 13
12 - 13
20 - 25

    Изпрати съобщение