Петролатум – състав

По състав представлява смес от парафини, церезини и масла, която се получава по два основни начина при обработката на нефт в рафинериите. При първият начин петролатум получава чрез депарафинизация със сярна киселина на остатъчни масла. Вторият начин представлява селективно очистване чрез избирателни разтвори, включващ няколко етапа на смесване, охлаждане и центрофуриране до получаване на краен продукт.

Петролатум – приложения

Петролатумът е суровина за производството на микрокристални восъци, освен това той участва в състава на много смазочни материали и съединения за електроизолация. Други приложения на петролатум са: защитни покрития, каучукови и пластмасови изделия, прецизно леене и др.

Видове петролатум, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Температура на топене, °C
Пенетрация, 0.1 мм
ЕЦ1
76 – 79
80 - 95

    Изпрати съобщение