Парафин – приложения

Основните приложения на парафиновите восъци са: производство на свещи, ролки за текстилната промишленост, дървообработване, защитни покрития, каучукови и пластмасови изделия, опаковки за хранително-вкусовата промишленост, прецизно леене, козметика и др.

Видове парафин, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Парафините се делят на полурафинирани и напълно рафинирани в зависимост от съдържанието на масло в тях, като за напълно рафинирани се считат тези видове парафини със съдържание на масло, по-ниско от 0,5%.

Продукт
Темп. на топене, °C
Съдърж. на масло, %
Пенетрация, 0.1 мм
Е22
52 – 56
0.3 - 0.5
12 - 16
Е51
48 – 52
0.3 – 0.5
20 - 26
Е52
58 - 60
0.5 – 1.0
18 - 24
Е55
58 - 60
0.5 – 1.0
10 - 12
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е561
58 – 60
0.3 – 0.5
16 - 20
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16
E65
60 - 64
0.3 - 0.5
14 - 18

    Изпрати съобщение