Микрокристален восък – приложения

Приложенията на микрокристален восък са разнообразни: защитни покрития, лозарство, овощарство, производство на свещи, дървообработване, каучукови и пластмасови изделия, опаковки за хранително-вкусовата промишленост, прецизно леене, козметика и др.

Видове микрокристален восък, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Темп. на топене, °C
Съдърж. на масло, %
Пенетрация, 0.1 мм
EЦ2
76 – 82
1.5 – 2.5
20 – 25
EЦ3
76 – 80
1.5 – 2.5
30 – 35
EЦ31
78 – 82
2.0 – 3.0
30 – 35
EЦ32
62 – 66
0.5 – 1.5
15 – 19
EЦ35
76 – 78
2.0 – 3.0
30 – 35
EЦ36
74 – 78
2.0 – 3.0
30 – 35
EЦП
65 – 66
2.5 – 3.5
24 – 26

    Изпрати съобщение