Гач – приложения

Основните приложения на гача са свързани с неговите водонепропускливи свойства. Тези восъци са и много добри смесителни компоненти при производството на различни индустриални продукти.

Видове гач, предлагани от „Евриком“ ЕООД

Продукт
Темп. на топене, °C
Съдърж. на масло, %
Пенетрация, 0.1 мм
Е12
53 – 55
10 – 13
30 – 35
Е14
54 - 56
6 – 10
35 – 45

    Изпрати съобщение