Лабораторија

Како би осигурао константан квалитет, одређена својства, карактеристике и параметре мешавина воскова, Лабораторија Евриком се ослања на ASTM стандарде:

ASTM D127 – тачка капања воска;
ASTM D938 – тачка очвршћивања воска;
ASTM D721 – садржај уља у воску;
ASTM D1321 – пенетрација воска;
ASTM D445 – кинематичка вискозност воскова;
ASTM D3236 – динамичка вискозност воска;
ASTM D5442 – гасна хроматографска анализа воска;
ASTM D1500 – боја воскова према скали ASTM;
ASTM D156 – боја воскова према Saybolt скали;

    Пошаљи поруку