Политика квалитета - Евриком

Политика квалитета компаније „Евриком“ ЕООД заснива се на следећим принципима:

Успостављање компаније као лидера у производњи мешавина воска и испоруци парафина, церезина, стеарина и других воскова на домаћем и међународном тржишту;
Континуирано проучавање и анализа потреба купаца с циљем да се потпуно задовоље и прошире тржишне могућности и конкурентност;
Испуњавање уговорних захтева клијената, осигуравање високог квалитета у складу са важећим стандардима;
Водећа улога менаџмента у погледу управљања квалитетом и управљања ризиком;
Примена процесног приступа у планирању, организовању, контроли и анализи активности;
Одржавање ефикасности система и његово континуирано унапређивање кроз периодичне прегледе и анализе, узимајући у обзир мишљења и интересе заинтересованих страна;
Обезбеђивање неопходних ресурса за рад и унапређење система управљања квалитетом (СУК);
Укључивање особља кроз периодично обавештавање о статусу и појашњење смерница за развој организације;
Тежња за континуираним побољшањем унапређења система управљања квалитетом (СУК);
Висок квалитет у свим нашим делатностима гаранција је просперитета, стратешке снаге и раста;

Ознака квалитета RAL

Као произвођач мешавина воска RAL квалитете, „Евриком“ ЕООД строго се придржава стандарда Европске асоцијације за квалитет сировина за свеће.

За наше клијенте, ознака квалитета RAL наших мешавина воска означава следеће:

чисте сировине за свеће, у складу са RAL стандардом;
при горењу, свеће израђене од наших мешавина емитују минималну количину чађи и дима;

    Пошаљи поруку