Фишер-Тропш восак – примене

Фишер-Тропш воскови имају широку индустријску примену: у производњи полимера, топлих лепкова, боја и обојених концентрата, асфалта; ПВЦ-а, мастила, премаза и лакова у текстилној индустрији.

Фишър-Тропш восък

Врсте Фишер-Тропш восак, које нудимо

Производ
Температура топљења, °C
Пенетрација, 0.1 mm
ЕFT8
85 – 90
Max 6
ЕFT80
90 – 95
Max 5
ЕFT108
108 – 112
Max 1

    Пошаљи поруку