Синтетички воскови

Синтетички воскови се називају вештачким синтетизованим восковима. Добијају се различитим методама и из различитих полазних сировина. Генерално, контролисање процеса синтезе омогућава крајњи производ са одређеним својствима.

Врсте синтетички воскови

Главне врсте синтетичког воска су полиолефински воскови
и Фишер-Тропш воскови.

Полиолефински воскови

Полиолефински воскови су врсте синтетичких воскова који се производе полимеризацијом етилена (полиетиленски восак), пропилена (пропиленски восак) и осталих мономера. Полиолефински воскови разликују се у зависности од врсте производње, врсте полимера, врсте катализатора и реактивности готовог воска.

Фишер - Тропш воскови

Фишер-Тропш воскови, који се синтетишу из природног гаса у реакторима на високој температури и при специфичним условима под катализатором.

Синтетички воскови - примене

Синтетички воскови имају све важнију улогу у индустрији. Главне примене синтетичких воскова укључују врућа лепила, обраду пластике, боје, козметику и масти.

    Пошаљи поруку