Парафин – примене

Главне примене парафинских воскова су: производња свећа, ролни за текстилну индустрију, обрада дрвета, заштитни премази, производи од гуме и пластике, амбалажа за прехрамбену индустрију, прецизно ливење, козметика и др.

Врсте парафин, које нудимо

Парафини се деле на полурафинисане и потпуно рафинисане у зависности од садржаја уља у њима, при чему се парафин са садржајем уља мањим од 0,5% сматра потпуно рафинисаним.

Производ
Температура топљења, °C
Садржај уља, %
Пенетрација, 0.1 mm
Е23
52 - 56
0.3 - 0.5
12 - 16
Е51
48 - 52
0.3 – 0.5
20 - 26
Е52
58 - 60
0.5 – 1.0
18 - 24
Е55
58 - 60
0.5 – 1.0
10 - 12
Е58
58 - 60
0.3 – 0.5
17 – 19
Е59
56 - 58
0.3 – 0.5
12 – 14
Е561
58 - 60
0.3 – 0.5
16 - 20
Е62
60 – 64
0.5 – 0.7
14 – 16
E65
60 - 64
0.3 - 0.5
14 - 18

    Пошаљи поруку