Нафтни воскови

Нафтни воскови су полурафинисани или потпуно рафинисани производи добијени током процеса обраде и рафинисања сирове нафте. По својој структури, деле се на макрокристални восак (парафин) и микрокристални восак (церезин, петролатум и др.)

Основне врсте нафтни воскови

Постоје две главне врсте нафтних воскова:
парафини и микрокристални воскови.

Парафини

Парфини су нафтни воскови који се, готово у потпуности, састоје од засићених нормалних угљоводоника и мале количине рачвастих угљоводоника. Формирају крупне кристале, тврди су, сјајни и крти, провидни или у белој боји. Они се разликују по температури топљења, као и количини уља коју садрже.

Микрокристални воскови

С друге стране, микрокристални воскови су вискозни, аморфни, мекани, флексибилни, непрозирни и имају вишу тачку топљења него парафини. У свом саставу, поред нормалних угљоводоника, садрже и значајну количину рачвастих и цикличних угљоводоника.

Нафтни воскови - примене

Нафтни воскови имају многобројне намене, углавном због њихових разноврсних својстава: обрада дрвета, заштитни премази, производња свећа, производи од гуме и пластике, амбалажа за прехрамбену индустрију, прецизно ливење, козметика, мазива, виноградарство, воћарство и др.

    Пошаљи поруку