Πιστοποίηση ISO 9001: 2015

Η συνολική δέσμευση της εταιρείας Evricom Ltd. στην ποιότητα διασφαλίζει ότι όλα τα προϊόντα και τα συστήματα ανταποκρίνονται με συνέπεια στις απαιτούμενες παραμέτρους μέσω του πλήρους ελέγχου της διαδικασίας και της πιστοποίησης ISO 9001: 2015.

ИСО

Πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας της εταιρείας Evricom Ltd.

Παραγωγή μιγμάτων κηρού.
Παραγωγή μιγμάτων κηρού όπως απαιτείται από το πρότυπο RAL.
Εμπόριο παραφίνης, μικροκρυσταλλικών κεριών, στεαρίνης και άλλων πρώτων υλών.
Παραγωγή και εμπόριο κεριών.

    Στείλτε μήνυμα