Τύποι κεριού με πιστοποίηση RAL που προσφέρουμε:

Продукт
Съдържание на масло, %
Пенетрация 0.1 мм
E52-54
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
15 – 16
18 – 20
25 – 30
E54-56
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
14 – 15
16 - 18
30 – 35
E56-58
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
13 - 15
15 - 17
30-35
E58-60
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
11 - 12
13 - 15
25 - 30
E60-62
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
10 - 11
12 - 13
20 - 25
E62-64
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
< 0,5
0,6 – 0,8
1 – 1,5
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
12 - 13
12 - 13
20 - 25

    Στείλτε μήνυμα