Μικροκρυσταλλικο κερι – εφαρμογές

Οι κύριες εφαρμογές της κερεσίνης είναι: προστατευτικά επιχρίσματα, αμπελουργία, φρουτοπαραγωγή, κερί, ξυλουργική, καουτσούκ και πλαστικά προϊόντα, συσκευασίες για τη βιομηχανία τροφίμων, χύτευση ακριβείας, καλλυντικά κ.λπ.

Τύποι Μικροκρυσταλλικο κερι που προσφέρουμε

Προϊόντος
Θερμοκρασία τήξεως, °C
Περιεκτικότητα ιωδίουt, %
Διαπεραστικότητα, 0.1 mm
ЕС2
76 – 82
1.5 – 2.5
20 – 25
ЕС3
76 – 80
1.5 – 2.5
30 – 35
ЕС31
78 – 82
2.0 – 3.0
30 – 35
ЕС32
62 – 66
0.5 – 1.5
15 – 19
ЕС34
75 – 80
1.0 – 2.0
16 – 22
ЕС36
74 – 78
2.0 – 3.0
30 – 35
ECP
65 – 66
2.5 – 3.5
24 – 26

    Στείλτε μήνυμα