Εργαστηριακοι μεθοδοι

Για να εξασφαλιστεί σταθερή ποιότητα, ορισμένες ιδιότητες, χαρακτηριστικά και παράμετροι των μίγματων κηρού, η Evricom Ltd. βασίζεται στα πρότυπα ASTM:

ASTM D127 – θερμοκρασία στάγδην κεριών.
ASTM D938 – θερμοκρασία ψύξης κεριών.
ASTM D721 – περιεκτικότητα λαδιού σε κεριά.
ASTM D1321 – διείσδυση με βελόνα στα κερια.
ASTM D445 – κινηματικό ιξώδες κεριών.
ASTM D3236 – δυναμικό ιξώδες κεριών.
ASTM D5442 – αέρια χρωματογραφική ανάλυση κεριών.
ASTM D1500 – χρώμα κεριών σε κλίμακα ASTM.
ASTM D156 – χρώμα κεριών σε κλίμακα Saybolt.

    Στείλτε μήνυμα