Τύποι Ειδικά κεριά για τη βιομηχανία ελαστικών που προσφέρουμε

  • ERWAX 201 - προστασία στην περιοχή θερμοκρασιών 25- 45°C.
  • ERWAX 211 - προστασία στην περιοχή θερμοκρασιών 15- 25°C.
  • ERWAX 221 - προστασία στην περιοχή θερμοκρασιών 0- 45°C.

Τα κεριά για τη βιομηχανία ελαστικών μπορούν να είναι υπό μορφή κόκκων ή σε πλάκες.

Каучукова промишленост

    Στείλτε μήνυμα