Ειδικά κεριά με εφαρμογή

Τα κεριά πετρελαίου και τα φυτικά κεριά, που παράγονται από τα διυλιστήρια, έχουν ορισμένες τεχνικές παραμέτρους οι οποίες είναι πολύ συχνά ακατάλληλες για διαφορετικές εφαρμογές και τεχνολογίες παραγωγής.

Μέσω μιας μονάδας ανάπτυξης εξοπλισμένης με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, η Evricom Ltd. αναπτύσσει ειδικά κεριά με εφαρμογή και σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών. Η χρήση ειδικά σχεδιασμένων κεριών αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος και αυξάνει την ποιότητα της παραγωγής που παράγουν οι πελάτες.

Τα ειδικά κεριά με εφαρμογή μπορούν να είναι υγρά και να μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια υπό μορφή κόκκων σε συσκευασίες των 25 kg ή σε πλάκες σε κουτιά των 24-25 kg.

Специални восъци по приложение

    Στείλτε μήνυμα