Синтетични се наричат изкуствено синтезираните восъци.

Синтетични се наричат изкуствено синтезираните восъци.

    Mitteilung senden