Хартия и опаковки

Восъци и восъчни смеси за хартиената индустрия

Восъците и восъчните смеси намират широко приложение в хартиената индустрия – при производството на картон и техническа хартия, за гъвкави опаковки на хранителни продукти, хартиени чаши и съдове за еднократна употреба и много други. Те придават на хартиените изделия водо- и влагоустойчивост, блясък, гъвкавост, защита от мазнини и миризми и т.н.

Хартия и опаковки

Восъци и восъчни смеси за хартиената индустрия

    Изпрати съобщение