Производство на свещи

„Евриком“ ЕООД произвежда специални восъчни смеси, които отговорят на всички изисквания на методите за изработка на свещи.

    Изпрати съобщение