Menu

logo-bg

 bg   en   de    el  ro   sr  it  ru   fr   es   sq al  tr   

Потапяне

Този производствен метод се състои от повтарящо се вертикално потапяне на фитила в течна восъчна маса, докато се постигне желаната дебелина на свещта.

Обикновено свещите, произведени чрез потапяне, са заострени към върха и са напълно /обемно/ оцветени.

По този метод се произвеждат най-често битови и ритуални свещи.

За производството на свещи по метода на потапяне предлагаме специални восъци, разработени да покрият всички изисквания на този процес:

  • Е511 - за бели и цветни свещи
  • Е521 - за ритуални /църковни/ свещи

facebook 3   twitter   google plus   linkedin 1

Контакти

6000 гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг 28
тел. +359 42 692900, 630828, факс +359 42 649088
e-mail: office(at)evricom.com

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн