Menu

logo-bg

 bg   en   de    el  ro   sr  it  ru   fr   es   sq al  tr   

Нефтени восъци

Нефтените восъци са полурафинирани или напълно рафинирани продукти, получени в процеса на нефтопреработка. По своята структура се разделят на макрокристални восъци /парафин/ и микрокристални восъци /церезин, петролатум и др./

Основните им технически параметри и сферите на приложение са следните:

 Вид

 Код

 Температура на топене, °C

Съдържание на масло, %

Пенетрация, (0.1 мм)

Приложения

Парафин  E1  55 - 60  от 1,5 до 2,5  20 - 22 Дървообработване, защитни покрития, свещи и др.
Парафин  Е3 58 - 62  от 2.0 до 3.0  28 - 32 Каучукови и пластмасови изделия, дървообработване, защитни покрития, свещи и др.
Парафин  E4  53 - 55  от 0,5 до 0,8  16 - 18 Свещи, каучукови и пластмасови изделия, опаковки, металолеене и др.
Парафин  Е6  58 - 60  от 0,2 до 0,7  12 - 13 Свещи, каучукови и пластмасови изделия, опаковки, металолеене и др.
Петролатум ЕC1  76 - 79  от 7 до 12  29 - 35 Защитни покрития, смазочни материали, каучукови и пластмасови изделия, металолеене и др.
Церезин ЕC2  78 - 82  от 1,5 до 2,5  30 - 32 Защитни покрития, свещи, лозарство, овощарство, каучукови и пластмасови изделия, металолеене и др.
Церезин ЕC3  75 - 80  от 1,5 до 2,5  25– 30 Защитни покрития, свещи, лозарство, овощарство, каучукови и пластмасови изделия, металолеене и др.
Церезин ЕCP  65 - 66  oт 4,0 до 5,0  20 - 22 Свещи, каучукови изделия, защитни покрития и др.

facebook 3   twitter   google plus   linkedin 1

Контакти

6000 гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг 28
тел. +359 42 692900, 630828, факс +359 42 649088
e-mail: office(at)evricom.com

Уеб дизайн и SEO М-Дизайн