Лаборатория

За да гарантира постоянно качество, определени свойства, характеристики и параметри на восъчните смеси, лаборатория Евриком се позовава на следните ASTM стандарти:

ASTM D127 – Tемпература на прокапване на восъци.
ASTM D938 – Температура на застиване на восъци.
ASTM D721 – Съдържание на масло на восъци.
ASTM D1321 – Иглова пенетрация на восъци.
ASTM D445 – Кинематичен вискозитет на восъци.
ASTM D3236 – Динамичен вискозитет на восъци.
ASTM D5442 – Газ-хроматографски анализ на восъци.
ASTM D1500 – Цвят на восъци по скала ASTM.
ASTM D156 – Цвят на восъци по скала Сейболт.

    Изпрати съобщение