„Евриком“ вече е част от ECMA

От тази година фирма „Евриком“ стана част от семейството на ЕСМА – Европейска асоциация на производителите на свещи. Асоциацията в сегашния й вид и име е основана през 2021 г, когато се сливат вече две съществуващи – АЕСМ (Асоциация на европейски производители на свещи) и ЕСА (Европейскa асoциация за свещи). Целта на сливането е новата асоциация да представя цялата индустрия за производство на свещи в Европа.

ЕСМА е международна асoциация с нестопанска цел, управлявана според Кодекса на белгийските компании. Седалището се намира в Брюксел.

Членове на ЕСМА са компании, произвеждащи свещи в Европа, асoциации, представляващи интересите на индустрията на регионално ниво в Европа, както и компании, които доставят суровини и услуги на индустрията за производство на свещи.

ЕСМА представлява производителите на свещи, техните национални асoциации и доставчици за индустрията. Като колективен глас на европейската индустрия за свещи, асоциацията осигурява непрекъснат обмен на информация с власти, неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни и гарантира, че интересите на нейните членове са чути и разбрани.

ЕСМА насърчава безопасната употреба на свещи, обогатява знанията относно безопасността на свещите и има активна роля в развитието на регулаторната и стандартизираща среда. ЕСМА застъпва интересите на индустрията, представлява своето членство пред съответните заинтересовани страни и създателите на политики, подпомага със спазването на законовите и специфичните изисквания на клиентите, насърчава лоялната конкуренция и се ангажира да увеличи аспекта на възобновяемост в индустрията.

Повече за асоциацията може да прочетете тук.

    Изпрати съобщение